STRÁNKY ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Mapa Slovenska Trebišov Michalovce Humenné Stropkov Vranov nad Topľou Bardejov Košice Prešov Stará Ľubovňa Kežmarok Spišská Nová Ves Rožňava Poprad Revúca Rimavská Sobota Brezno Lučenec Veľký Krtíš Zvolen Banská Bystrica Liptovský Mikuláš Ružomberok Dolný Kubín Námestovo Čadca Martin Žilina Banská Štiavnica Prievidza Považská Bystrica Levice Komárno Partizánske Topoľčany Nitra Trenčín Piešťany Galanta Nové Mesto nad Váhom Dunajská Streda Trnava Bratislava Pezinok Senica Malacky Nové Zámky

Hľadám

Košice

Košický kraj

Košický kraj text
Nitra

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj text

Bratislava

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj text
Bystrica

Bystrický kraj

Bystrický kraj text
Prešov

Prešovský kraj

Prešovský kraj text
Trenčín

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj text
Trnava

Trnavský kraj

Trnavský kraj text
Žilina

Žilinský kraj

Žilinský kraj text
 

Tlačové správy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oslavuje 20 rokov

Už dve desaťročia poskytujú Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ľuďom pomoc a podporu v najrôznejších životných situáciách. Sprevádzajú ľudí od narodenia, asistujú im pri prvých krokoch na trhu práce a podávajú im pomocnú ruku v náročných životných situáciách.

Médiá

viac

 

V Michalovciach sa konala konferencia Ochrana detí pred násilím – rodovo podmienené násilie

Poprední odborníci z celého Slovenska aj zo zahraničia sa dnes zišli v Michalovciach na konferencii zameranej na ochranu detí pred násilím a rodovo podmienené násilie. Na príprave podujatia, ktorého cieľom bolo aj rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce v praxi, sa podieľalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Inštitút pre výskum práce a rodiny a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Médiá

viac

 

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v apríli klesol. Projekty na podporu zamestnanosti pomáhajú v regiónoch

V apríli sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne znížil o 562 osôb  a dosiahol hodnotu 64 015. Medziročne, v porovnaní s aprílom 2023, klesol až o 2 936 poberateľov. V rámci projektu Právo na prvé zamestnanie už úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odsúhlasili podporu vo výške dva a pol milióna eur.

Médiá

viac

 

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.

Médiá

viac

 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov škôl

V máji opúšťajú brány stredných a vysokých škôl prví tohtoroční absolventi. Mnohí z nich začínajú hľadať zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené stať sa ich sprievodcami pri vstupe na trh práce a poskytnúť im rôzne formy podpory pri naštartovaní kariéry.

Médiá

viac

 

Všetky správy