Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 


 

Národný projekt Absolventská prax 2

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Absolventská prax

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

NP 50j Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Informácie o NP 50j.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva – slovenských hradov

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP VII-2.

 

viac

 

Národný projekt V-2 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP V-2.

 

viac

 

Národný projekt III-2/B Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP III-2/B.

 

viac

 

Národný projekt III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Informácie o NP III-2/A.

 

viac

 

Národný projekt II-2/B Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Informácie o NP II-2/B.

 

viac

 

Národný projekt II-2/A Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Informácie o NP II-2/A.

 

viac

 

Národný projekt II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím

Informácie o NP II-2.

 

viac

 

Národný projekt I-2/D Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti

Informácie o NP I-2/D.

 

viac

 

Národný projekt I-2/C Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

 Informácie o NP I-2/C.

 

viac

 

Národný projekt I-2/B Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie

 Informácie o NP I-2/B. 

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 10.02.2016

Tlačiť