Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk Európsky sociálny fond

Tlačiť