Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.6.2021   bolo zverejnené aktualizované „ Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest  u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ“   v rámci NP Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č. 2- „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“,   v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 06.11.2019
Dátum aktualizácie: 24.06.2021

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie