Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a príspevkov od 01.04.2020

Tlačiť