Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Program kvality a protikorupčný program Ústredia

        Ústredie vydalo Program kvality a protikorupčný program ako strategický dokument pre oblasť rastu a rozvoja organizácie. Jeho účelom je vytvoriť dlhodobý plán na dosiahnutie cieľov organizácie. Ústredie si na základe pravidelného preskúmania stavu implementovaných manažérskych systémov navrhlo dvojúrovňové riadenie cieľov. Najvyššími cieľmi organizácie budú strategické ciele Ústredia s plánovaným termínom realizácie do konca kalendárneho roka 2025. 

Dokument v plnej miere nahradil Protikorupčný program Ústredia zo dňa 11.02.2021.

Dokument: Program kvality a protikorupčný program Ústredia platný od 04.07.2022 [ PDF 515.0 kB]

Archívne dokumenty:

Protikorupčný program z 11.2.2021 [ PDF 615.9 kB]

  • každoročný odpočet plnenia opatrení k 30.6.2022

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ  A RODINY - odpočet plnenia opatrení k 30.6.2022 [ PDF 434.4 kB]

  • každoročný odpočet plnenia opatrení k 30.6.2021

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ  A RODINY - odpočet plnenia opatrení k 30.6.2021 [ PDF 437.8 kB]

  • mimoriadny odpočet plnenia opatrení k 31.3.2021

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - odpočet plnenia opatrení k 31.03.2021 [ PDF 479.6 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.07.2022

Tlačiť