Zmluvy 2013 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
08.08.2013   401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 2  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT
401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 2 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
10.07.2013   134/OKP/2012  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 134/OKP/2012/NP"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"/ VT
134/OKP/2012 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
  32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 5  D O D A T O K č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 5 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
  30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 5  D O D A T O K č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 5 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
15.03.2013   401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 1  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT
401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 1 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
17.01.2013   NP XXV-2/VT D11  Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/VT
NP XXV-2/VT D11 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
08.11.2013   197/OKMPESF/2013/NPXXIA/VT/Dodatok 1  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.197/OKMPESF/2013/NP XXIA/VT
197/OKMPESF/2013/NPXXIA/VT/Dodatok 1 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
16.07.2013   Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí NFP27120330001 zo dňa 11.03.2009  Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí NFP27120330001 zo dňa 11.03.2009
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí NFP27120330001 zo dňa 11.03.2009 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
25.06.2013   32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 6  DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č. 32/OKP/2011/NP III-2B/VT
32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 6 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
25.06.2013   30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 6  DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č. 30/OKP/2011/NP III-2A/VT
30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 6 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
30.12.2013   242/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
242/§ 51/2013 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
24.09.2013   174/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
174/§ 51/2013 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
26.06.2013   127/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
127/§ 51/2013 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
28.02.2013   032/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
032/§ 51/2013 
28214,10 [$€-41B]  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
31.07.2013   10/50-PS/2013  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10/50-PS/2013 
  UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o. 
17.06.2013   31/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/XXI/§54/2013/VT D1 
  UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o. 
  31/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/XXI/§54/2013/VT 
  UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o. 
31.01.2013   017/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
017/§ 51/2013 
486,45 [$€-41B]  UNIPLAST MH, s.r.o. 
17.06.2013   63/XXI/§54/2013/VT D2  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
63/XXI/§54/2013/VT D2 
  UNIMONT - VMS, s.r.o. 
07.05.2013   63/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
63/XXI/§54/2013/VT D1 
  UNIMONT - VMS, s.r.o. 
30.04.2013   63/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
63/XXI/§54/2013/VT 
  UNIMONT - VMS, s.r.o. 
29.11.2013   22/XXI/A/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest - 2" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/XXI/A/§54/2013/VT 
  UNIKOL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Vranov nad Topľou 
08.03.2013   DoS 31-2013  Dohoda o splátkach
DoS 31-2013 
  Ungrady Radovan 
14.05.2013   1-2013/§53/13371  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ustanovenie §69 ods.1 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1-2013/§53/13371 
  Ungrady Jozef, Ing. 
20.08.2013   DoS 96-2013  Dohoda o splátkach
DoS 96-2013 
  Turtáková Silvia 
25.11.2013   DoS 122-2013  Dohoda o splátkach
DoS 122-2013 
  Trecáková Mária 
31.01.2013   006/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
006/§ 51/2013 
486,45 [$€-41B]  Tomčková Anna - KADERNÍCTVO ANIČKA 
27.11.2013   DoS 120-2013  Dohoda o splátkach
DoS 120-2013 
  Tomašovská Anna 
05.03.2013   DoS 29-2013  Dohoda o splátkach
DoS 29-2013 
  Tomášová Kvetoslava 
10.04.2013   087/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
087/§ 51/2013 
  Tomášik Jozef 
19.04.2013   DoS 48-2013  Dohoda o splátkach
DoS 48-2013 
  Tokár Milan 
24.09.2013   163/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
163/§ 51/2013 
  Tkáčová Anna - OFSETA 
05.06.2013   119/§ 51/2013 D1  DODATOK K DOHODE o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
119/§ 51/2013 D1 
  Tkáčová Anna - OFSETA 
30.04.2013   119/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
119/§ 51/2013 
486,45 [$€-41B]  Tkáčová Anna - OFSETA 
31.10.2013   11/§ 52a/2013  DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
11/§ 52a/2013 
  TJ Šimonka, Futbalový klub 
20.02.2013   DoS 21-2013  Dohoda o splátkach
DoS 21-2013 
  Tancošová Ľubica 
30.04.2013   DoS 53-2013  Dohoda o splátkach
DoS 53-2013 
  Tancošová Jana 
30.04.2013   DoS 52-2013  Dohoda o splátkach
DoS 52-2013 
  Tancošová Dana 
31.01.2013   012/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
012/§ 51/2013 
486,45  Tabaková Anna - DREV-TABO 
31.01.2013   011/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
011/§ 51/2013 
486,45  Tabaka Vladimír - AUTOCENTRAL 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť