Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Informácie o NP DEI NSvZ.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2

Informácie o NP Hrady-2.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Vzdelávanie UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP PIP.

 

viac

 

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

Informácie o NP Podpora ochrany detí pred násilím.

 

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ

Informácie o NP VAOTP MUoZ.

 

viac

 

Národný projekt REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Informácie o NP REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na TP.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Vzdelávanie mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Reštart pre mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

Informácie o NP PZ VAOTP-3.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2

Informácie o NP Podpora ZP-2.

 

viac

 

Národný projekt Šanca pre mladých

Informácie o NP Šanca pre mladých.

 

viac

 

Národný projekt Cesta na trh práce

Informácie o NP Cesta na trh práce.

 

viac

 

Národný projekt Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Informácie o NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti.

 

viac

 

Národný projekt Spoločne hľadáme prácu

Informácie o NP SHP.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 16.08.2016

Tlačiť