Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2018
Dátum aktualizácie: 24.01.2019

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac