Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 3 „Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.6.2021 bolo zverejnené aktualizované „ Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na dochádzanie za prácou “  v rámci NP Cesta na trh práce 3  - Opatrenie č. 3 „Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou “,  v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 06.11.2019
Dátum aktualizácie: 24.06.2021

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie