Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 3 „Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 28.2.2023 bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov v rámci  národného projektu „Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 3 - Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.10.2021
Dátum aktualizácie: 02.05.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie