Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVR

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVR

Opatrenia so zameraním na NRS

Opatrenia so zameraním na RODIČOVSKÝ KONFLIKT

Opatrenia so zameraním na SANÁCIU

Opatrenia so zameraním na VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2018
Dátum aktualizácie: 17.04.2019

Tlačiť