Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny s programom a v centre pre deti a rodiny s resocializačným programom s udelenou akreditáciou MPSVR SR

Plán zabezpečenia vykonávania pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny s programom a v centre pre deti a rodiny s resocializačným programom s udelenou akreditáciou MPSVR SR 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2018
Dátum aktualizácie: 16.01.2019

Tlačiť