Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ – Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie znevýhodnených UoZ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo zverejnené Oznámenie č. 4/2023 §54/AZUoZ-O2o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ – Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie znevýhodnených UoZ v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 15.6.2023 bolo prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 2 ukončené.  

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2022
Dátum aktualizácie: 30.06.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie