Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ – Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie znevýhodnených UoZ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 14.9.2022  bolo zverejnené Oznámenie  o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ – Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie znevýhodnených UoZ v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie