Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.1.2019   bolo zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest  u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ“   v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 2- „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“,   v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie