Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov (захід 1 Навчання біженців)

Z dôvodu ukončovania národného projektu Pomáhame odídencom, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevku na vzdelávací kurz pre odídencov, ktorí majú na území Slovenskej republiky udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „Odídenec“ alebo označením „Dočasné útočisko“), a ktorí prejavili záujem o finančnú podporu ich vzdelávania  sa už aktuálne neprijímajú nové žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca.

 

 

У зв’язку з припиненням дії національного проєкту Допомагаємо біженцям, в рамках якого передбачалося фінансування субсидій на навчальні курси для біженців, яким було надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці (видано документ про допустиме перебування на території Словацької Республіки з позначкою Біженець або Тимчасовий притулок“) та які висловили зацікавленність у фінансовій підтримці їх навчання, наразі не приймаються нові заяви про надання субсидії на навчальний курс для біженця.

  

Dátum vytvorenia stránky: 26.04.2023
Dátum aktualizácie: 01.02.2024

Tlačiť