Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / (міра №4) Адаптація у роботодавця

Projekt „Pomáhame odídencom“ – opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №4) Адаптація у роботодавця

 

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Реалізацію національного проекту було завершено  31 грудня 2023 року. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.05.2022
Dátum aktualizácie: 01.02.2024

Tlačiť