Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č.2 – Podpora mobility (міра №2 - Підтримка мобільності)

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Реалізацію національного проекту було завершено  31 грудня 2023 року. 

Dátum vytvorenia stránky: 18.07.2022
Dátum aktualizácie: 01.02.2024

Tlačiť