Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí zamestnávateľov o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v súvislosti s implementáciou národného projektu „Praxou k zamestnaniu“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 30.4.2019 bolo ukončené prijímanie žiadostí zamestnávateľov o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax  v súvislosti s implementáciou národného projektu „Praxou k zamestnaniu“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2019 prebieha dofinancovanie vytvorených záväzkov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.09.2015
Dátum aktualizácie: 26.08.2021

Tlačiť