Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Opatrenie č. 1 Podpora aktívnych dlhodobo nezamestnaných občanov

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – Opatrenie č. 1 Podpora aktívnych DNO“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – Opatrenie č. 1 Podpora aktívnych DNO“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 19.07.2017
Dátum aktualizácie: 30.09.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac