Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Šanca na zamestnanie “

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že  bolo ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Šanca na zamestnanie“  v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2016
Dátum aktualizácie: 26.08.2021

Tlačiť