Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“ Aktivita 2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 2 v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2015
Dátum aktualizácie: 01.07.2016

Tlačiť