Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 2.9.2019 bolo zverejnené „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ“ v rámci NP Zosúladenie rodinného a pracovného života,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie