Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 2.1.2020 bola zverejnená Aktualizácia č. 4 „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ“ v rámci NP Zosúladenie rodinného a pracovného života,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.09.2019
Dátum aktualizácie: 02.01.2020

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie