Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Podpora udržania pracovných návykov - PUPN

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 29.02.2024 skončilo podávanie žiadosti v rámci Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku k projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2023
Dátum aktualizácie: 01.03.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie