Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 30.4.2023 bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie  s následným pokračovaním formou praxe  v rámci  národného projektu „Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 2 - „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe“, v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.10.2021
Dátum aktualizácie: 02.05.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie