Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v elektronických formulároch informačných kariet od 25.3.2024

Od 25.03.2024 budú na ústrednom portály verejnej správy slovensko.sk nasadené nové elektronické formuláre informačných kariet, ktoré sú upravené v jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb verejnej správy.

Aktuálne doteraz používané elektronické formuláre IK budú pre zamestnávateľov sprístupnené na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk do 22.03.2024.

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 9.5.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

  1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2023 > ÚPSVaR (gov.sk)


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2024

Tlačiť