Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Prax pre mladých“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 12.9.2022  bolo zverejnené Oznámenie  o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na účely vykonávanie praxe a žiadostí uchádzačov o zamestnanie o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie praxe v rámci národného projektu  „Prax pre mladých“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.09.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie