Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 12.6.2020 bola zverejnená Aktualizácia č.6 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu zazáväzkovania takmer celého rozpočtu, ktorý bol schválený na realizáciu národného projektu „Reštart pre  mladých UoZ“, si Vás dovoľujeme upozorniť, že niektoré úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už nedisponujú voľnými finančnými prostriedkami a preto odporúčame, aby sa záujemcovia o poskytnutie tohto finančného príspevku, pred podaním svojej žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, či disponuje voľnými finančnými prostriedkami.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na tento príspevok nie je právny nárok a rozpočet, ktorý bol stanovený na realizáciu tohto národného projektu je záväzný a nemenný.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.08.2018
Dátum aktualizácie: 13.08.2020

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie