Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.9.2018 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tohto národného projektu sú len tí mladí uchádzači o zamestnanie, ktorým vznikol pracovný pomer najskôr dňom nasledujúcim po dni nadobudnuti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku, t. z., že pracovný pomer im vznikol najskôr 29.8.2018.


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie