Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výzvy Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny od 1.7.2013

Špeciálne vybavenie

viac

 

Kosačka

viac

 

Hudobné nástoje

viac

 

Organizačno - technické zabezpečenie Veľtrhu práce - job Expo 2014 a European Job Days 2014

viac

 

Tlač a dodanie tlačív pre úrady práce sociálnych vecí a rodiny

viac

 

Výskum v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti

viac

 

Výskum v oblasti náhradnej starostlivosti so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti

viac

 

Nakládka, vývoz a likvidácia vyradeného majetku

viac

 

Národné stretnutia siete EURES Slovensko

viac

 

Zabezpečenie občerstvenia pre aktivitu Veľtrh práce - Job Expo 2014 a XVI. European Job Days

viac

 

Nákup batérií psychodiagnostických testov

viac

 

Monitoring médií 1

viac

 

„Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ (G1)

viac

 

Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave 1

viac

 

Nákup odbornej literatúry

viac

 

Procesný audit zavádzania centier podpory profesionálnych rodičov

viac

 

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti na rozvoj bezpečnosti informačných systémov, ochrany osobných údajov a zabezpečenia súladu informačných systémov

viac

 

Dodávka tabletov

viac

 

Uloženie spisov podľa registratúrnych značiek a rokov a vykonanie vyraďovacieho konania

viac

 

Nákup periodík

viac

 

Presťahovanie nábytku medzi objektmi Ústredia PSVR - Vajanského nábrežie 10, Špitálska 6,8, Župné námestie 5-6, Bratislava a presťahovanie dokumentácie v počte 310 škatúľ a doprava

viac

 

Upratovacie služby 1

viac

 

Monitoring Médií

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

viac

 

Revízie a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení kotolne v objekte Vzdelávacieho a ubytovacieho strediska Ústredia PSVR v Mlynkoch

viac

 

Výzva - realizácia Veľtrhu práce Job Expo 2014

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na prenájom priestorov a s tým súvisiacich služieb na realizáciu Veľtrhu práce Job Expo 2014

viac

 

Kancelárske stoličky otočné s opierkami rúk

viac

 

Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave

viac

 

XI. Celoslovenská porada riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

viac

 

Dodávka výpočtovej techniky a spotrebného materiálu

viac

 

Výroba informačného materiálu

viac

 

Presťahovanie kompletných pracovných miest zamestnancov Ústredia PSVR v troch častiach – 1. Sťahovanie kompletných pracovných miest vrátane nábytku v rámci budov na ulici Špitálska 6,8 blokov A a B, Bratislava. 2. Sťahovanie v rámci bloku A na ulici Špitálskej 6,8 a sťahovanie zo Špitálskej 6,8 na Župné námestie 5-6, Bratislava a opačne. 3. Presťahovanie kompletných pracovných miest zamestnancov z budovy na Vajanského nábreží 10, Bratislava do bloku A budovy na ulici Špitálskej 6,8 Bratislava

viac

 

Nákup koberca

viac

 

Systém vyhpodnocovania efektivity a účinnosti AOTP

viac

 

Poistenie PZP pre služobné motorové vozidlá

viac

 

Oprava poškodenia objektu VUS Mlynky snehovou kalamitou

viac

 

Strážna služba

viac

 

Tlmočnícke a prekladateľské služby 2

viac

 

NP XXI/A - Podpora vytvárania pracovných miest - 2

viac

 

Verejné obstarávanie na vybrané služby pre objekt ÚPSVaR Župné nám. 5-6. v Bratislave a pre VUS Mlynky

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť