Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Stavebný dozor pre stavbu - Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác -rekonštrukcia a modernizácia budovy Úradu PSVR Prešov pracovisko Námestie slobody 87, Sabinov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.01.2019
Dátum aktualizácie: 29.01.2019

Tlačiť