Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Súťaž zrušená podľa §46 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ ruší požitý postup zadávania zákazky s názvom: Tlmočnícke a prekladateľské služby.


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.08.2013
Dátum aktualizácie: 02.09.2013

Tlačiť