Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zorganizovanie podujatia EUROPE & BUSINESS – Informačný a poradenský deň pre ľudí hľadajúcich si prácu a pracujúcich v Rakúsku a Česku a pre SZČO v uvedených krajinách 

Tlačiť