Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nájom nebytových priestorov pre realizáciu Veľtrhu práce – Job Expo 2019 a European Job Days 2019

Zabezpečenie vhodných priestorov a doplnkových služieb v zmysle špecifikácie v súvislosti s organizovaním podujatia Veľtrh práce – Job Expo 2019 a European Job Days 2019, ktoré sa majú konať v dňoch 16.4. - 17.4. 2019. V zmysle realizácie NP Spoločne hľadáme prácu je realizácia možná na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.01.2019

Tlačiť