Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Rozhlasová komunikačná kampań JOBEXPO 2014

Verejný obstarávateľ na základe §46 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ruší požitý postup zadávania zákazky


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.04.2014
Dátum aktualizácie: 07.04.2014

Tlačiť