Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

2.2 Cielená medzinárodná burza práce „Rakúsko – Nemecký Deň 2017“

Organizačné zabezpečenie Rakúsko – Nemeckého Dňa 2017, 12.10.2017 od 9.00 do 17.00 hod. v Bratislave (centrum mesta, resp. blízke okolie). Podrobný opis predmetu zákazky je stanovený vo Výzve na predkladanie cenových ponúk ZsNH a Rámcovej dohode na poskytnutie služieb(vrátane ich príloh).


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.07.2017

Tlačiť