Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Tlmočnícke a prekladateľské služby 2

Súhrnná správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.09.2013
Dátum aktualizácie: 01.10.2013

Tlačiť