Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Presťahovanie nábytku medzi objektmi Ústredia PSVR - Vajanského nábrežie 10, Špitálska 6,8, Župné námestie 5-6, Bratislava a presťahovanie dokumentácie v počte 310 škatúľ a doprava 

Tlačiť