Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktivity v rámci projektu „Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie“

Aktivity v rámci projektu „Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie“

V dňoch 5. – 6. Novembra 2012 sa uskutočnila medzinárodná konferencia  a peer review v rámci plánovaných aktivít v projekte „Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie“. Témou konferencie, ktorá sa konala v inštitúte Antona Trstenjaka v Ljubljane, bola Medzigeneračná solidarita a starnutie a zorganizovalo ju Ministerstvo práce, rodiny a  sociálnych vecí Slovinska.  Na konferencii  sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácii zo Slovinska a zástupcovia 13 projektových partnerov z 8 krajín strednej Európy.

Úvodný príhovor mal prezident Slovinskej republiky Danilo Turk. Následne sa účastníkom prihovorili minister práce, rodiny a sociálnych vecí Andrej Vizjak, minister zdravotníctva Tomaž Gantar, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu Mojca Škrinjar a vedúca delegácie Európskej komisie v Slovinsku Nataša Goršek.

V ďalšej časti konferencie vystúpil bývalý eurokomisár Vladimír Špidla s príspevkom na tému Medzigeneračná solidarita a starnutie. V rámci úvodnej časti vystúpila Teresa Almeida Pinto na tému Medzigeneračné projekty a programy, prebudenie k novým výzvam. Vo svojom vystúpení poukázala na aspekty medzigeneračnej komunikácie a súžitia viacerých generácii v rámci širšej rodiny a rovnako zdôraznila i zmeny, ktoré sa udiali za posledné desaťročia. Porozumieť meniacim sa vzťahom medzi generáciami vyžaduje určitú sumu poznatkov a skúseností. Vzhľadom na uvedené vyjadrila presvedčenie, že problematika medzigeneračnej náuky by sa mala stať akademickou disciplínou. Súčasne predstavila i kroky , ktoré  by mali byť vykonané aby sa dosiahol tento cieľ. Súčasťou úvodných vystúpení bol i príspevok Asghara Zaudi, profesora Univerzity v Southamptone na tému Index aktívneho starnutia. Predstavil koncept ako výsledok práce výskumného tímu Európskeho centra vo Viedni v spolupráci s Európskou komisiou. Tento projekt predstavuje nástroj pre politikov, na základe ktorého môžu prijímať opatrenia vo viacerých oblastiach formou politických intervencií smerujúce k aktívnemu a zdravému starnutiu. V tejto súvislosti bol vytvorený zbor poradcov, ktorí sú medzinárodne uznávaní odborníci, a ktorí majú do konca roku 2012 predložiť členským krajinám EÚ prvé číselné výstupy. 

V ďalšej časti zástupca Inštitútu Antona Trstenjaka predstavil výsledky výskumu zameraného na názory, potreby a potenciál ľudí vo veku nad 50 rokov v Slovinsku. V rámci popoludňajšieho programu boli predstavené aktivity v rámci Medzinárodného roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity v Slovinsku. V rámci tejto časti programu vystúpila Anette Scopetta so Stratégiou aktívneho starnutia v strednej Európe ako celostným prístupom k nadchádzajúcim demografickým výzvam.

Na druhý deň sa uskutočnilo Peer review v Inštitúte Antona Trstenjaka, ktoré taktiež zorganizovalo Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí. Podujatie moderovala Magda Zupančič. Na úvod vystúpil ambasádor roka Aktívneho starnutia v Slovinsku, ktorý  v neformálnom rozhovore informoval o jeho životných postojoch a úspechoch a zároveň preukázal vysokú vitalitu napriek veku 93 rokov. V rámci programu ako prvá vystúpila Barica Razpotnik zo Štatistického úradu Slovinska na tému –Starší a aktívnejší, demografický portrét Slovinska. Nasledovalo vystúpenie Davora Dominkuša generálneho riaditeľa pre sociálne veci na Ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí Slovinska na tému – Slovinské odpovede na demografické zmeny. Mateja Kamičnik z Ekonomického inštitútu Maribor  odprezentoval - Výzvy starnúcej populácie / pracovné miesta, trh práce, a vzdelávanie / Mateja Kožuch Novak , prezident Slovinskej federácie dôchodcov vystúpil z prezentáciou na tému – Podiel starších na rozvoji starnúcej spoločnosti. V popoludňajších hodinách boli zhodnotené prezentované príspevky a boli identifikované bariéry a príležitosti pre rozvoj starnúcej spoločnosti.

 

 

Ďalšie informácie o projekte Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť nájdete na nasledujúcej web stránke:

http://www.ce-ageing.eu/

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.02.2013

Tlačiť