Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dotazník o problematike starnúcej populácie


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok spolupracujú na projekte Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť (projekt cezhraničnej spolupráce medzi 13 projektovými partnermi). Po 2 rokoch fungovania projektu bola v mesiaci február 2013 vytvorená tzv. Zelená kniha v spolupráci so všetkými projektovými partnerm. 

DOTAZNÍK

https://docs.google.com/forms/d/1tSqXNJfXEOvfggJJx2ezB8yKoro9ZWAJ48vEz8Enlzc/viewform 

Dátum vytvorenia stránky: 23.07.2013
Dátum aktualizácie: 26.07.2013

Tlačiť