Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

"Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je partnerom medzinárodného projektu s názvom „Central European Knowledge Platform for an Ageing Society", ktorého ďalšími partnermi je 13 organizácií z 8 krajín strednej Európy.

Trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013 (36 mesiacov)

Cieľom projektu je:

 • prispieť k minimalizácii negatívnych efektov a vplyvov na demografický trend starnutia spoločnosti a ekonomiky
 • zlepšiť rámcové podmienky (napr. programy, pravidlá) prispôsobením politík, vládnych procesov a mechanizmov na demografickú zmenu
 • zredukovať regionálne rozdiely ako aj územné izolovanie cieľových skupín vytvorením platformy na výmenu poznatkov z praxe medzi vidiekom a mestskými časťami, medzi národnými, regionálnymi a nadnárodnými stupňami
 • lepšie využiť existujúci vnútorný potenciál rozmanitej a starnúcej pracovnej sily zvýšením povedomia demografickej zmeny, vytvorenie stratégie starnutia ako aj najnovších školiacich konceptov
 • propagovať náčrty nových služieb a zlepšovať schopnosti a vzdelanie cieľových skupín, aby sa prispôsobili požiadavkám stredných a malých podnikov, ako aj prispieť k udržateľnej zmene vytvorením spoločnej stratégie.

Očakávané výsledky:

 • spoločné „Fórum o starnutí v strednej Európe", ako aj vytvorenie Stratégie - Central Europe Age Strategy
 • vytvorenie regionálnej platformy starnutia
 • implementácia inovatívnych opatrení/služieb pre stredných a malých podnikateľov v oblasti manažmentu rozmanitosti, celoživotného vzdelávania, pracovnoživotnej rovnováhy a zdravia.

Partneri:

13 inštitúcií z 8 krajín strednej Európy

Rakúsko

 • AKOÖ - Komora práce Horného Rakúska, Linz - hlavný partner projektu
 • ZSI - Centrum pre inovatívnu spoločnosť, Viedeň
 • Management Consulting BAB ltd., Graz

Nemecko

 • Ministerstvo zdravia a sociálnych vecí Saxony-Anhalt, Magdeburg

Taliansko

 • ISFOL - Národná agentúra pre odborné školenia, Rím

Poľsko

 • GIG - Centrálny banský inštitút, Katowice

Slovinsko

 • Ekonomický inštitút Maribor, Centrum rozvoja ľudských zdrojov, Maribor
 • Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, Slovinsko, Ljubljana

Slovensko

 • Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Bratislava
 • Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Bratislava

Česko

 • Regionálne poradenské ainformačné centrum - RPIC-ViP Ltd., Ostrava - Mariánské Hory
 • Most ke vzdělání - Bridge to Education, Benecko

Maďarsko 

 • Central-Transdanubian regionálna, ekonomická arozvojová nezisková organizácia, Szekesfehervar

Pracovné balíky:

WP 1: Manažment a koordinácia projektu

WP 2: Komunikácia, vzdelanostný manažment a propagácia

WP 3: CE-Ageing platforma a stratégia

WP 4: AGE-Partnership actions

WP 5: AGE-SME intervencie

WP 6: Zhodnotenie pilotov a projektu 

Dátum vytvorenia stránky: 23.07.2013

Tlačiť