Archív mediálnych správ

Rodičia musia priniesť na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

Ak chcú rodičia dostať prídavok na dieťa aj za mesiac september, mali by potvrdenie o návšteve školy doručiť úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska do konca budúceho týždňa. Ak to neurobia, výplata prídavku na dieťa sa im zastaví a obnoví sa až po doručení potvrdenia o návšteve školy.

Médiá

viac

 

Vďaka príspevku na podnikanie začalo tento rok podnikať deväťtisíc nezamestnaných

V priebehu augusta začalo vďaka príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podnikať 1057 nezamestnaných,  z toho 33 zdravotne postihnutých nezamestnaných. 

Médiá

viac

 

Tlačová správa - 21. september 2011

Do striedavej starostlivosti išlo tento rok takmer päťsto detí

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti – august 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v auguste tohto roka 13,12 percent.

Médiá

viac

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa má úspech v Bratislavskom kraji

Rodičia si v súčasnosti môžu vybrať z viacerých možností ako usporiadať svoj rodinný a pracovný život a využiť pritom pomoc štátu. Neobmedzuje ich už zákaz práce popri poberaní rodičovského príspevku.

Rodičia, ktorí počas pracovných povinností zveria dieťa jasličkám, využívajú predovšetkým príspevok na starostlivosť o dieťa.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti – júl 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júli tohto roka 13,15 percent.

Médiá

viac

 

Pre hromadne prepustených má UPSVAR pripravený projekt podpory

Nielen pre železničiarov, ale aj pre ďalších zamestnancov, ktorí prídu o prácu pri hromadnom prepúšťaní, má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravený Národný program podpory uplatnenia občanov dotknutých hromadným prepúšťaním.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti – jún 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni tohto roka 12,98 percent.

Médiá

viac

 

Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR, zo dňa 19.5.2011

Bratislava, 20.5.2011: Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR, zo dňa 19.5.2011

Médiá

viac

 

Verejné obstarávanie „Interaktívne moduly“

Bratislava, 13.5.2011 - Vyhlásenie Ústredia PSVaR k medializovanému verejnému obstarávaniu

Médiá

viac

 

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie aj na webe MPSVR SR a ÚPSVaR

Médiá

viac

 

Finančná pomoc Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny obetiam následkov povodní

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obcami poskytne finančnú pomoc obetiam následkov povodní.

Médiá

viac

 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú pomoc pri prevencii a odstraňovaní následkov povodní

V súvislosti s aktuálnym stavom klimatických podmienok a ohrozenia viacerých obcí a miest záplavami v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje aktívnu pomoc oblastiam postihnutým prírodným živlom.

Médiá

viac

 

VEĽTRH PRÁCE JOBEXPO 2010

Vyše dvadsať tisíc (20.600) návštevníkov, prekročilo v závere minulého týždňa (29.-30. apríla 2010) brány doposiaľ najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku - JOBEXPO.

Médiá

viac

 

Národný projekt VII-2

„Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny"

Médiá

viac

 

<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac