Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt VII

rtf
NP VII JPD
[rtf,144.9 kB]
rtf
NP VII SOP
[rtf,156.8 kB]

Názov projektu:

Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb

  

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 23.03.2010

Tlačiť