Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt I

rtf
NP I JPD
[rtf,157.6 kB]
rtf
NP I SOP
[rtf,164.6 kB]

Názov projektu:

Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu práce 

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 23.03.2010

Tlačiť