Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt V

rtf
NP V JPD
[rtf,135.5 kB]
rtf
NP V SOP
[rtf,134.8 kB]

Názov projektu:

Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

   

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 23.03.2010

Tlačiť