Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt VIII

rtf
NP VIII JPD
[rtf,157.2 kB]
rtf
NP VIII SOP
[rtf,185.1 kB]
Názov projektu:

Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb 

  

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 23.03.2010

Tlačiť