Výsledky vyhľadávania

Konferencia 5.Dni primárnej pediatrie_10.9. - 12.9.2021

...Pozvanie na aktívnu účasť na konferencii 5. Dni primárnej pediatrie prijala od Krajskej pediatričky BBSK MUDr. Andrei Černianskej ...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

...Zmeny od 15.10.2020 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 Dňa 15.10.2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie...

(Rubrika)  

viac

 

Kto je ďalší_Kniha o filme

...Koordinátorka ODPN z Vranova nad Topľou PaedDr. Janka Stašková poslala článok o knihe k filmu "Kto je ďalší". "Kto je ďalší...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

ÚPSVaR Prešov_kampaň „Na ceste z chudoby, (Ne)nechajme deti žobrať"

...Koordinátorka ODPN z územného obvodu Prešov PhDr. Martina Kormošová, PhD. zrealizovala v roku 2023 preventívnu kampaň v...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 15.09.2023

...Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č....

(Článok)  

viac

 

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

...Od 9.5.2022 sa zavádza elektronická služba podania informačnej karty prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy...

(Článok)  

viac

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI SZÚ Nový portál uľahčí...

(Článok)  

viac

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

...Dňa 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

(Článok)  

viac

 

BREXIT - zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

... Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci s registrovaným právom na pobyt v Slovenskej...

(Článok)  

viac

 

Agentúry dočasného zamestnávania

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI ADZ Nový portál uľahčí...

(Článok)  

viac

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI APZ   Nový portál...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

... Zmeny pri poskytovaní príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie od júna 2024 Zákonom č. 106/2024 Z.z. o správcoch...

(Článok)  

viac

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2023

...UPOZORNENIE Od 25.03.2024 budú na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk nasadené nové elektronické formuláre...

(Článok)  

viac

 

elektryk-poznan.eu
">elektryk-poznan.eu"><< elektryk-poznan.eu">elektryk-poznan.eu">< | elektryk-poznan.eu">elektryk-poznan.eu">1 | 2 | > >>

Tlačiť

 
Voľné pracovné miesta
Dlhové poradenstvo
ISO 9001

Zaujímavé linky