Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informačné materiály

pdf
NP I-2/A brožúra
[pdf,1.7 MB]
pdf
NP I-2/A leták
[pdf,392.9 kB]
pdf
NP III-2/A plagát
[pdf,840.1 kB]
pdf
NP III-2/B plagát
[pdf,2.0 MB]
pdf
NP V-2 leták
[pdf,2.7 MB]
pdf
NP VII-2 plagát
[pdf,1.3 MB]
pdf
NP X-2 plagát
[pdf,127.7 kB]
pdf
NP XIV-2 plagát
[pdf,170.5 kB]
pdf
NP XIV-2 leták
[pdf,611.4 kB]
pdf
NP XVI-2 plagát
[pdf,159.6 kB]
pdf
NP XX plagát
[pdf,1.1 MB]
pdf
NP XXI/A plagát
[pdf,1.9 MB]
pdf
NP XXI/A leták
[pdf,3.5 MB]
pdf
NP XXI B plagát
[pdf,1.6 MB]
pdf
NP DEI plagát
[pdf,2.4 MB]
pdf
NP DEI leták
[pdf,3.4 MB]
pdf
NP XXXIV-2 plagát
[pdf,2.0 MB]
pdf
NP XXXVI-2 plagát
[pdf,896.3 kB]
pdf
NP VAOTP-5 plagát
[pdf,2.0 MB]
pdf
NP Hrady 2 plagát
[pdf,4.1 MB]
pdf
NP Hrady 3 plagát
[pdf,4.1 MB]
pdf
NP BSK
[pdf,1.5 MB]
pdf
NP ESKO
[pdf,1.8 MB]

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk  

Dátum vytvorenia stránky: 04.10.2010
Dátum aktualizácie: 22.11.2013

Tlačiť