Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

pdf
Bratislavský kraj
[pdf,443.8 kB]
pdf
Trnavský kraj
[pdf,445.5 kB]
pdf
Trenčiansky kraj
[pdf,424.2 kB]
pdf
Nitriansky kraj
[pdf,423.0 kB]
pdf
Banskobystrický kraj
[pdf,431.0 kB]
pdf
Košický kraj
[pdf,422.1 kB]

V zmysle § 12, písm. ai), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny štvrťrok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %.

Tento zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily  slúži  na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %  je platný do konca IV. štvrťroka 2021, najdlhšie však do zverejnenia nového zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, a to najneskôr do 31.01.2022. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2018
Dátum aktualizácie: 28.10.2021