Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

 

Projekt „Prvá pomoc“, ktorý bol už v októbri rozšírený na „Prvú pomoc +“, sa opätovne mení v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO. Rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o:

  • zamestnávateľov, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. februáru 2021

  • SZČO, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. februáru 2021.

 

Taktiež sa rozširuje okruh podporených zamestnancov o tých, ktorí nastúpili do pracovného pomeru najneskôr k 1. februáru 2021.

 

Uvedené platí pre žiadosti resp. výkazy doručené už za január 2021, ktoré budú v priebehu tohto týždňa zverejnené na stránke www.slovensko.skwww.pomahameludom.sk.

 

Výrazne sa znižuje aj administratívna záťaž pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku. Nebudú musieť podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok formou vyhlásenia, ktoré bude súčasťou výkazov pre priznanie príspevku. Žiadateľ zaslaním výkazu pre priznanie príspevku potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí so zmenenými podmienkami, ktoré schválila vláda SR uznesením č. 72/2021. 

Dátum vytvorenia stránky: 09.02.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac