Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Od 15.09.2023 sa na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny rušia možnosti podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a
  • v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Dôvod: zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023.

Od 15.09.2023 si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.:

  • osobne,
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
  • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Informácie k podaniu žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nájdete na:

Informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 01.01.2023 > ÚPSVaR (gov.sk)

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk) 

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2023
Dátum aktualizácie: 22.09.2023

Tlačiť